Manažment obsahu / CMS


Statické stránky

Administrátor má možnosť si na stránku pridávať statické stránky, teda stránky, na ktorých je vypísaný text zadaný administrátorom. Na statickej stránke sa definuje názov, podnázov a text, ktorý sa zobrazí. Stránku je možné umiestniť do menu, pričom k dispozícií je menu v hlavičke stránky alebo v pätičke stránky. Možnosť schovať menu umožňuje vytvárať statické stránky, ktoré sú aktívne, ale niesú priamo dostupné z menu. Takáto forma stránok je ideálna pre marketingové akcie.

Pridružené produkty / upsale

Ku každej statickej stránke je možné priradiť produkty. Priradené produkty sa následne zobrazujú pod obsahom statickej stránky. Táto funkcionalita môže byť využívaná na promovanie produktov, alebo môže zobrazovať súvisiace produkty s obsahom stránky.

Blog

Články v blogu majú podobnú štruktúru ako statické stránky, ale zobrazujú sa na webe ako blogový príspevok. Blog sa skladá z nadpisu, podnadpisu, textu a kategórie blogu, do ktorej spadá. Môže obsahovať produkty a zároveň môžu byť do článku pridané tagy. Článok môže byť publikovaný v presne definovaný čas.

Kategórie blogu

Každý jeden blogpost musí byť zaradený v kategórii blogu. Tieto kategórie si vytvára administrátor sám a vo frontende si podľa nich vie zákazník filtrovať články.

Manažment objednávok


Objednávky

Administrátor má k dispozicií zoznam všetkých objednávok, ktoré boli uskutočnené prostredníctvom e-shopu. Na zozname vidí najzákladnejšie údaje ako sú ID objednávky, email, suma celej objednávky, stav, platba kartou a čas vytvorenia objednávky.

Administrátor má možnosť vytvárať objednávky, meniť a zmazať objednávky. Pre rýchlu prácu s objednávkami existuje možnosť využiť rýchle filtre, ako objednávky za posledných 24 a 48 hodín.

Zoznam objednávok disponuje prehľadným stavom, či bola tá ktorá objednávka uhradená kartou. Vďaka tomuto prepínaču je ľahké odčleniť uhradené objednávky od neuhradených.

Zmena objednávky

Administrátor má možnosť zmeniť objednávku, údaje zákazníka a údaje o doručení. Každá zmena sa automaticky zaznamenáva. Administrátor vie zmeniť počty kusov jednotlivých produktov, zmeniť cenu, poprípade odstrániť produkt z objednávky. Je možné k objednávke priradiť nové produkty, čo automaticky vedie k prepočítavaniu ceny.

Emailová notifikácia / zmena stavu

Administrátor má možnosť zákazníka notifikovať emailom o zmene stavu objednávky.

Vykoná tak vybratím stavu a kliknutím na odoslať emailom. Pred tým ako sa email odošle, otvorí sa dialógové okno s telom emailu, aby administrátor videl ako email vyzerá a vedel ho zmeniť. Kliknutím na odoslať sa odošle emailom obsah emailu na adresu zákazníka, z ktorej bola vytvorená objednávka.

Doručovacie metódy

K dispozícií je manažment doručovacích metód, kde si vie administrátor pridávať, odoberať a upravovať doručovacie metódy na objednávku. Cez toto rozhranie si vie definovať limity pre doručenie, pre akú sumu v košíku má stáť dané doručenie (kuriér do 50 eur bude stáť 3.5 eur, nad 50 eur zadarmo). K doručovacím metódam sa dajú naviazať platobné metódy, ktoré sa vyberajú z ponuky platobných metód. Takto vie administrátor zaručiť, že sa pre každú doručovaciu metódu zobrazujú vlastné spôsoby platby. (osobný odber ma plat. metódu na predajni, pričom kuriér má možnosti platieb a to dobierkou prevodom, kartou)

Platobné metódy

Administrátor má k dispozícií pridávanie, úpravu a manažment platobných metód. Vie im zadať názov a cenu (v prípade, že by chcel spoplatniť niektorú z plat. metód). Systém Grandus má pre kartové operácie integrovanú platobnú bránu Besteron.

Exporty pre porovnávače


Heureka

Systém disponuje vstavanou podporou pre najvačší SK/CZ porovnávač cien Heureka. Administrátor prepája skupiny produktov na danú kategóriu získanú z Heureka. Mapovanie prebieha pomocou vytvárania filtrov na produkty, teda vytvorí sa filter združujúci skupinu produktov, ktorý sa následne priradí k danej kategorií v Heureka.

Po priradení produktového portfólia vznikne URL odkaz, ktorý sa vkladá na stránke www.heureka.sk ako umiestnenie Heureka xml feedu.

Pricemania

Integrácia a manažment www.pricemania.sk je takmer totožný s integráciou Heureka, opísanou vyššie. Výsledkom mapovania produktov na kategórie www.pricemania.sk je taktiež URL odkaz na XML feed. Tento feed sa následne zadáva do Pricemania.

Google feed

Integrácia a manažment Google feed je totožná s integráciou Heureka a Pricemania, opísaných vyššie. Výsledkom mapovania produktov na kategórie Google je taktiež URL odkaz na XML feed.

Manažment produktov


Prehľad produktov

Prehľad produktov je reprezentovaný tabuľkou, ktorej obsahom je obrázok daného produktu, názov a URL názov produktu, číslo diela (part. number), EAN, cena a funkčné tlačidlá. Administrátor má možnosť jednoduchej duplikácie produktu, úpravy a zmazania produktu.

Pokročilé vyhľadávanie dáva administrátorovi možnosť presnejšie vyhľadať produkty na základe rôznych parametrov, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú. Administrátor má taktiež možnosť skupinovej úpravy produktov a vie im nastaviť atribúty ako aktívnosť, novinka alebo obľúbené.

Vytváranie produktov

Vytváranie produktov sa vykonáva v prehľadnom rozhraní, rozdelených do sekcií. Administrátor vie pri produkte zadať nasledujúce hodnoty:

 • - Všeobecné informácie o produkte: 
  názov produktu, doplňujúci názov, značka (adidas, nike, lenovo, ...), status produktu, typ produktu

 • - Manažment cien:
  predajná cena, nakupná cena, štandardná cena, minimálna predajná cena

 • - Rozširujúce hodnoty:
  číslo dielu (part number), EAN, SKU, prioritu (priorita sa zohľadnuje pri radení produktov podľa priority), stav (nový, rozbalený, obnovený, …)

 • - Atribúty:
  aktívnost produktu, označenie produktu ako novinka, označenie produktu ako obľúbené, možnosť povoliť/zakázať aplikovanie zliav pre produkt

 • - Pridávanie tagov k produktu

 • - Popisky k produktu

 • - Fotografie:
  profilová fotografia, sprievodná galéria

 • - Cena za klik pre porovnávače

 • - Súvisiace produkty
  možnosť priradiť k produktu iné/súvisiace produkty z databázy produktov a vytvárať tak cross-sale

 • - Kategórie
  zaradenie produktu do stromovej štruktúry kategorií

 • - Sklad
  zadávanie skladovej jednotky, počet kusov pre skladovú jednotku

 • - Parametre produktu
  výber z vytvorených parametrov a zadanie hodnoty pre konkrétny produkt

Kategórie

Administrátor má možnosť vytvárať a upravovať strom kategórií. Administrátor vie vytvárať kategóriám podkategórie a priemiestňovať ich v rámci stromu. Hodnoty, ktoré vie zadávať pre kategórie sú názov, URL názov a ovplyvniť zobrazovanie produktov v nadradenej kategórií. Pre kategóriu vyberá vhodné parametre z palety vytvorených parametrov. Ku kategorií je možné nahrať obrázok alebo sprievodný banner, ktorý sa zobrazí po otvorení kategórie na frontende.

Ku kategóriám je možné mapovať produkty z produktového katalógu. V prípade synchronizácií so skladovým hospodárstvom, sú kategórie a zaradenie produktov do stromu prenesené zo skladu. Takýto základný strom je možné ponechať alebo ho meniť, pridávať nové podkategórie a mapovať synchronizáciu produktov z jednej kategórie do druhej.

Príklad mapovania kategórií

Zo skladového hospodárstva dostávame základný zoznam kategórií, ktorý sa v systéme Grandus automaticky zoradí do prehľadného stromu. V strome máme kategórie, ktoré obsahujú produkty naviazané v skladovom hospodárstve. Výsledkom toho je, že pri pridaní nových produktov do skladu, sa produkty objavia v príslušnej kategórií v Granduse. Pokiaľ chceme na e-shope zobraziť zľúčenú množinu kategórií, použijeme mapovanie stromu.

Modelová situácia počíta s kategóriou notebooky, ultrabooky a konvertibilné počítače. Každá z kategórii má vlastné produkty. V Grandus systéme je možné vytvoriť kategóriu napr. “prenosné počítače” a do nej mapovať kategórie notebooky, ultrabooky a konvert. počítače.

Výsledkom je, že v skladovom hospodárstve sa nemusí upravovať zaradenie produktov a na e-shope máme aj iné kategórie. Produkty sa automaticky pridávajú a odoberajú z daných kategórií.

Zľavové skupiny

Zľavové skupiny slúžia na zadávanie zliav pre produkty. Zľavová skupina môže byť reprezentovaná buď percentuálnou, alebo hodnotovou zľavou. Zároveň administrátor má možnosť zľavu obmedziť na počet kusov alebo časové obdobie. Zľavovú skupinu je možné priradiť na celú značku (lenovo, adidas, hp, …), alebo len na vybrané produkty.

Nákupné kupóny

Systém Grandus obsahuje možnosť vytvárať kupóny na zľavy pri nákupe. Kupón môže mať percentuálnu alebo pevnú hodnotu a je možné ho obmedziť na presný počet použití.

Kupón sa môže nastaviť tak, aby bol platný až od určitej celkovej sumy v košíku a vie byť nastavený len na vybrané časové obdobie. Kupón vie byť tak isto aplikovateľný len pre vybraného používateľa.

Administrátor pri úprave kupónu vidí počet použití kupónu na konkrétnych objednávkach.

Značky

Manažment značiek produktov si administrátor vie zoskupiť podľa značky.

Status

Manažment statusov produktu. Administrátor má možnosť vytvárať vlastné statusy k produktu, ktoré sa následne zobrazujú ako štítok pri produkte na strane e-shopu.

Manažment cien

Administrátor vie v rámci manažmentu cien upravovať ceny produktov podľa kategórií. Je možné pre každú kategóriu zadať koeficient, pomocou ktorého sa prepočítava cena všetkých produktov v prislúchajúcej kategórií.

Parametre

Administrátor má možnosť vytvárať vlastné parametre, ktorými následne pri produkte vie vložiť hodnoty. Parametre sú ľubovolné a plne manažovateľné administrátorom.

Pri synchronizácií so skladovým hospodárstvom sú parametre automaticky prenášané do systému Grandus. Systém prepája parametre s produktmi a vzniká tak podklad pre parametrický filter. Na zákazníckej časti e-shopu je následne podľa týchto parametrov možné vykonávať filtrácie.

Manažment zákazníkov


Zákazníci

Administrátor má možnosť vidieť všetkých zákazníkov v prehľadnej tabuľke, kde sú uvedené základné informácie o používateľovi ako email, meno a priezvisko, počet vytvorených objednávok a suma objednávok. Administrátor ma možnosť vytvoriť novú objednávku používateľovi priamo z prehľadu. Má možnosti na vymazanie a úpravu daného používateľa. Administrátor má možnosť vytvoriť nového zákazníka.

Export zákazníkov

Administrátor si vie stiahnuť celú databázu zákazníkov do formátu CSV. Formát CSV môže byť následne importovaný do iných systémov, prípadne emailovacích nástrojov.

Skupiny zákazníkov

Vytváranie skupín používateľov, kde si vie administrátor jednotlivých zákazníkov zaradiť do vlastnej skupiny. Vlastnej skupine môže nastaviť zľavovú skupinu, ktorá ovplyvňuje ceny produktov pre daného zákazníka v skupine.

Príklad použitia skupín

Pomocou skupín je možné segmentovať zákazníkov, napríklad do skupín “zlatá”, “strieborná”, “bronzová” a ostatní. Zákazníka pridávame do skupiny na základe obratu, ktorý už vykonal. Vybraným skupinám priradíme nasledovné zľavy:

Zlatá skupina -10%
Strieborná skupina -7.5%
Bronzová skupina -5%
Ostatní -0%

Výsledkom takéhoto nastavenia je, že ak sa zákazník spadajúci do skupiny strieborná prihlási do používateľskej časti e-shop systému, všetky ceny produktov sa mu automaticky ponížia o nastavených 7.5%

Newsletter

Prehľad návštevníkov, ktorí sa prihlásili na odber noviniek prostredníctvom newslettra. Administrátor vidí v sekcii newsletter, kedy bol návštevník zapisaný do newsletteru a aký email zadal.

Stiahnutie návštevníkov z newslettera

Administrátor má možnosť stiahnuť používateľov z newslettera vo formáte .CSV. CSV sa dá následne importovať do rôznych služieb pre odosielanie newslettrov, ako napríklad mailchimp.