ikona
ikona
ikona
dots
Orbit item
Orbit item
Orbit item
Circle
a jej význam (či nevyhnutnosť) pri tvorbe eShopuDetailná Funkčná Špecifikácia (DFŠ)
Detailná Funkčná Špecifikácia (DFŠ)

Význam Detailnej Funkčnej Špecifikácie pri vývoji eshopu

Pri zavadzaní nového eshopu je z našej strany ako dodávateľa kľúčové, aby boli jasne definované všetky procesy a požiadavky ešte pred začiatkom samotnej implementácie. Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) je neoddeliteľnou súčasťou každého projektu od určitej veľkosti, ktorého cieľom je zabezpečiť úspešnú a bezproblémovú realizáciu. DFŠ môže mať viacero možných variant, niekedy je potrebné definovať jednoznačne celý eshop a jeho procesy, inokedy sa podrobne zameriava na menšiu časť, špecifickú funkcionalitu.

V tomto článku sa pozrieme na to, aký môže byť obsah DFŠ a čo môžete očakávať pri jej tvorba.

Proces tvorby DFŠ

V rámci procesu tvorby DFŠ sa zameriavame na definíciu základného účelu a očakávaní eshopového riešenia. Tento proces zahŕňa odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa zákazníkov, prihlásenia a nákupu, platobných metód a doručenia. Vymedzujeme produkty a ich špecifiká a prechádzame internými procesmi, ako sú správa produktov, zákazníkov, objednávok a fakturácia. Taktiež sa určuje zdroj dát a nákupný proces. 

Pre účel tvorby DFŠ je potrebná Vaša súčinnosť. To môže zahŕňať potrebnu niekoľkých stretnutí, ako aj zapojenie vaších aktuálnych dodávateľov pridružených softvérov, SEO agentúry či kľučových osôbo vo Vašej spoločnosti v určitých fázach procesu tvorby.

Výsledok DFŠ

Výsledkom obojstranného snaženia je dokument, ktorý popisuje funkčnosť a správanie výsledného diela. DFŠ slúži ako manuál pre vývoj a programovanie, obsahuje obojstranné dohody, ktoré sú následne zmluvne potvrdené a slúži ako podklad zákazníkovi pre definíciu jeho budúceho riešenia.

Vzorový obsah

Homepage, megamenu, kategórie a ďalšie komponenty

Tvoríme základný wireframe hlavnej stránky, ktorý bude slúžiť ako základ pre tvorbu unikátneho grafického návrhu alebo úpravu existujúceho dizajnu. Zohľadňujeme potreby zobrazenia listingu produktov, hierarchie kategorického menu, počet bannerových plôch, produktových carouselov, pätičky, statické stránky a ďalšie moduly. Pozrieme sa na reálnu analytiku a sústredíme sa aj na mobilnú verziu. Aplikujeme naše mnohoročné know-how na vašu prax. Napríklad sa venujeme tomu aby eshop pôsobil dôveryhodne, viac si môžete prečitať napríklad v článku zo série Ako si zlepšiť eshop ktorý sme písali pre magazín Nextech 

Manažment produktov a manažment cien

Cieľom je definovať obsahovú podobu produktovej karty z pohľadu frontendu aj backendu. Spoločne sa definujú nevyhnutné vlastnosti s ohľadom na povahu diela, segment a cieľovú skupinu zákazníkov. Obsahová časť produktovej karty zahŕňa názov, popis, cenu, skladovú zásobu, parametre, štítky, fotografie, prílohy a ďalšie. Špecifikujeme aj možnú správu produktov v skladovom hospodárstve a ktoré časti sa budú riešiť priamo v eshopovom systéme Grandus. Dôležitou súčasťou je aj cenotvorba, definícia cenových hladín, špeciálnych cien a preddefinované zobrazenie cien. Taktiež sa snažíme čo najviac využívať Automatizáciu správy obsahu a produktov na eshope vo vašom procese.

Analýza Zákazníkov

Pre úspech vášho eshopu je kľúčové presne definovať zákaznícku zónu a potreby zákazníkov. Práca s zákazníckou zónou vyžaduje množstvo funkcionalít, ako napríklad správa objednávok, faktúr, dodacích listov, reklamácií, cenových hladín a skupín zákazníkov. Je tiež dôležité určiť mieru integrácie s existujúcimi systémami na správu zákazníkov a spôsob ich prenosu a správy.

Objednávkový proces

Tento proces zahŕňa všetko od prvého zobrazenia stránky, cez vloženie produktu do košíka, aplikácie rôznych cenových ovplyvňovateľov, až po odoslanie objednávky, fakturáciu a dodanie. Určujeme počet krokov košíka a rozširujúce funkcionality, ako je rýchly nákup a správa objednávok v systéme Grandus v porovnaní so skladovým hospodárstvom.

Doručenia a platby

Špecifikujeme možnosti doručenia a platieb dostupných na eshope. Diskutujeme o cenových hladinách pre jednotlivé typy doručenia a naviazanie typov doručenia na skupiny produktov alebo iné atribúty, ktoré môžu do logiky vstupovať. Ich synchronizácia so skladovým hospodárstvom je tiež dôležitá. O Možnostiach doručeniach a platieb v systéme Grandus si taktiež viete prečítať viac informácií na našom webe.

Výmena dát (synchronizácia a transfér)

Zameriavame sa na možnosti synchronizácie o rozšírené portfólio produktov, cenové hladiny a odberateľov. Definujeme import a synchronizáciu údajov do systému Grandus a export a synchronizáciu zo systému Grandus do skladového hospodárstva. Vytvárame jednoduchý procesný diagram, ktorý popisuje prenos dát medzi systémami a definujeme technológiu ktorú použijeme. O tom, ako Efektívne prepojiť ERP systém a eshop sme sa venovali v našej odbornej publikácií

Statické stránky, blog

Definujeme požadovaný statický obsah a možnosti administrácie, manažmentu a jeho tvorby. Taktiež špecifikujeme prípadné špeciálne stránky pre grafickú úpravu. Významu blogovania sme sa detailnejšie venovali v našom blogu Blogovanie a jeho význam pre eshop

Dizajn

Diskutujeme o požadovaných nosných prvkoch aktuálneho brandingu a ich premietnutí na nový dizajn pre potreby zákazníka. Zákazník si pripraví inšpiratívne dizajny, prípadne vyplní dotazník pre určenie jasného smeru pre návrh budúceho vizuálu jeho nového eshopu.

Mgr. Róbert Lešundák | Projects & Sales
autor článku
Mgr. Róbert Lešundák | Projects & Sales

Vo For Best Clients, s.r.o. pracujem už ôsmy rok. Zameriavam sa najmä na rozvoj a exekúciu obchodnej, projektovej a konzultačnej činnosti spoločnosti. Spolupracoval som na implementáciach niekoľkých desiatok projektov rôzných veľkostí a odvetvi, ktoré vďaka skúsenostiam s ERP systémami a vášňou pre neustále sa vyvíjúci svet IT spľňajú prísne štandardy moderných Ecommerce riešení.

dots

Poradíme Vám s vašim aktuálnym eshopom

Expertné konzultácie v oblasti eshopov poskytujeme nielen našim klientom, ale je možné si dohodnúť konzultáciu aj Vášho eshop alebo web riešenia.
 

Prečo konzultácie?
consulting-promo

Naši klienti hovoria za nás

So spoločnosťou FBC so spokojný, výsledkom je spolupráca, ktorá trvá už viac rokov ako aj nový web ktorý sme spustili nedávno.

Ing. Milan  Kovalančík
Ing. Milan Kovalančík
Majiteľ & CEO, mobilonline.sk

Eshopový systém Grandus nám umožnuje plniť aj náročné požiadavky nášho segmentu. Takisto oceňujem kvalitu spolupráce pri tvorbe zadaní, riešení úloh a návrhov potrebných technických riešení v rámci našej spoločnosti.

Tomáš Nemčovič
Ing. Tomáš Nemčovič
Ecommerce Manager, Murat, s.r.o

Vďaka profesionalite, kreativite a odbornosti tímu For Best Clients môžeme tvoriť a kontinuálne zlepšovať náš destinačný portál - www.regiontrnava.sk - tak, aby návštevníkom prinášal jedinečné zážitky.prost

Ing. Alexander Prostinák
Ing. Alexander Prostinák
výkonný riaditeľ OOCR Trnava Tourism

Tešíme sa zo spolupráce so spoločnostou FBC. Táto platforma ponúka širokú škálu užitočných funkcií a nástrojov, ktoré nám umožňujú efektívne spravovať svoj e-shop a zvýšiť tak jeho výkonnosť. Ďakujeme vám za spoľahlivý produkt!

PaedDr. Matej Uram
PaedDr. Matej Uram
Majiteľ & CEO, Bežecké Potreby

FBC sme si vybrali pre technologickú vyspelosť ich riešenia, rýchlosť implementácie, proaktívny prístup a flexibilitu. Dodatočne sme zistili, že aj ľudsky sú veľmi fajn, dobre sa s nimi robí :)

Martin Drobný
Martin Drobný
CEO, Digital Solutions / Nextech

Spolupracujeme s FBC od roku 2014. Pomáhajú nám s budovaním nášho portálu www.3D.sk, ktorý slúži pre 2D a 3D grafikov z celého sveta, preto kladieme veľký dôraz na krásu portálu, jeho funkčnosť a zároveň na bezpečnosť. Rád by som vyzdvihol profesionalitu celého tímu FBC, ako aj vynikajúcu komunikáciu a promptnosť ich reakcií.

Richard Polák
Richard Polák
Majiteľ & CEO, 3D.sk
ikona
ikona
ikona